Centar za poticanje darovitosti Rijeka u suorganizaciji s Gradom Rijeka, Odjelom gradske uprave za odgoj I školstvo desetu godinu zaredom organizira obilježavanje Dana darovitih (21. ožujka).

Prezentacijom aktivnosti usmjerenih na razvoj kreativnosti, inovativnosti I darovitosti djece I odgojno- obrazovnih ustanova želi se pokazati da u našoj sredini postoje predani, vrijedni, kreativni I orginalni djelatnici, koji svojim sudjelovanjem promiću ideje kvalitetnog poučavanja.  Kroz razmjenu iskustva I ideja namjerava se senzibilizirati javnost o važnosti prepoznavanja I njegovanja darovite, kreativne I talentirane djece I mladih kao budućih pokretača našega društva.

Ove godine (tje)DAN za DARovitost posvećen je dosadašnjoj predsjednici Centra za poticanje darovitosti I stručnjakinji u području darovitosti dr.sc.Jasni Arrigoni.

Odgojiteljica savjetnica Ana-Marija Cimaš iz DV Lojtrica, u suradnji s odgojiteljicom mentoricom Ivanom Pavišić iz DV Lekenik, sudjelovale su na Simpoziju i primjerom dobre prakse ukazale na važnost projektnog rada u poticanju darovitosti kroz istraživačke projekte.

Izazovni materijali I poticaji pobuđuju intrizičnu motivaciju I potiču na istraživanje različitim načinima, logičkom promišljanju te davanju mnoštva kreativnih rješenja I ideja. Suradničko učenje I uloga darovite djece kao vođa u razvoju projekta od velike je važnosti. Oni organiziraju, potiču aktivnosti, prenose vlastite spoznaje, pokazuju kreativnost mišljenju I zaključivanju, a istovremeno usavršavaju vještine divergentnog mišljenja I jačaju socijalne kompetencije.