Pozivaju se roditelji koji su predali zahtjev za upis u program predškole da dođu na upis djeteta u Dječji vrtić Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka, prema obavijesti koju će primiti na adresu elektroničke pošte (e-mail).

Na upis je potrebno doći s djetetom i ponijeti:

  • popunjen upisni obrazac i privole (koje će dobiti također putem e-mail adrese),
  • original Potvrde o obavljenom sistematskom pregledu,
  • zdravstvenu ili drugu dokumentaciju ako se radi o djeci s posebnim potrebama (npr. nalaz liječnika, logopeda, psihologa i slično),
  • za djecu na odgodi školovanja potrebno je donijeti Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole.

Razgovor s roditeljima i djetetom obavljat će članovi stručnog tima u prizemlju vrtića.

Roditelji koji nisu predali zahtjev za upis u program predškole u redovnom roku ili do dana ove obavijesti moraju to učiniti što prije isključivo putem online aplikacije  eupisi.gorica.hr, a o terminu upisa bit će naknadno obaviješteni.

Detaljnije informacije o prijavi možete pronaći na poveznici www.dv-lojtrica.hr/upisi/