Pozivaju se roditelji koji su predali zahtjev za upis u program predškole da dođu na upis djeteta u Dječji vrtić Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka, u sljedećim terminima:

  • Za program predškole u Šćitarjevu: 11. ili 12. 09. 2017. u vremenu od 9:00 do 12:00
  • Za program predškole u Velikoj Mlaki: 13. ili 14. 09. 2017. u vremenu od 9:00 do 12:00
  • Za program predškole u Gradićima i Donjoj Lomnici: 15. 09. 2017. u vremenu od 9:00 do 12:00

Na upis je potrebno doći s djetetom i ponijeti popunjen upisni obrazac koji možete preuzeti s naše mrežne stranice www.dv-lojtrica.hr  ili u sjedištu vrtića na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka. Ukoliko dijete ima posebnih potreba treba donijeti zdravstvenu ili drugu dokumentaciju (npr. nalaz liječnika, logopeda, psihologa i slično). Razgovor s roditeljima i djetetom obavljat će članovi stručnog tima u prizemlju vrtića.

Roditelji koji nisu predali zahtjev za upis u program predškole u redovnom roku (u svibnju 2017.) ili do dana ove obavijesti moraju to učiniti što prije, a o terminu upisa bit će naknadno obaviješteni.

Popunjen zahtjev za upis potrebno je donijeti u tajništvo Dječjeg vrtića Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka. Uz zahtjev potrebno je priložiti: presliku rodnog lista djeteta, uvjerenje o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja i potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod pedijatra i stomatologa. Prijavu možete izvršiti i elektorničkim putem.

Zahtjev za prijavu te detaljnije informacije možete pronaći na poveznici https://www.dv-lojtrica.hr/upisi/ ili u sjedištu Dječjeg vrtića na adresi Smendrovićeva 9, Velika Mlaka.

Upisni_obrazac_predskola