Kretanje je jedna od osnovnih potreba ljudskog organizma. U prilog tome govori i činjenica da je predškolsko dijete neprestano u pokretu, a na taj način brzo uči o sebi i prostoru u kojemu se kreće. Nažalost, kretanje je u današnje vrijeme svedeno na minimum, a životni ritam koji je roditeljima nametnut ostavlja premalo vremena za boravak s djetetom na otvorenom prostoru uz tjelesne aktivnosti.

Završno druženje u mješovitoj vrtićkoj skupini u područnom objektu u Školskoj 20 u Velikoj Mlaki osmislili smo kao mali dječji poligon na kojemu su djeca prezentirala svoja razvojna dostignuća. Roditelji su dobili jasan uvid u razvojne mogućnosti svog djeteta, ali i spoznali kako upravo kretanjem utječemo na spoznajni razvoj djece, potičemo razvoj socijalnih vještina i emocionalnu inteligenciju.

Rad u mješovitim skupinama iziskuje dodatan napor u kreiranju pedagoškog procesa. Odgojitelj mora sustavno pratiti razvoj svakog djeteta u skupini uvažavajući pritom njegove individualne karakteristike u smislu spoznajnog i tjelesnog potencijala. Za poligon su odabrane vježbe prema razvojnim karakteristikama djece, prema stanju dječjeg zdravlja i spremnosti grupe. Djeca su prezentirala vježbe kojima se razvija disciplina i organizirano kretanje, vježbe za jačanje velikih mišićnih skupina i one kojima se potiče razvoj prirodnih oblika kretanja.
S predškolcima smo se na ovaj način oprostili u zdravoj sportskoj atmosferi u kojoj je pobjednik svako dijete kojemu se pomoglo na putu izgradnje pozitivne slike o sebi i samopouzdanja.

Odgojiteljica Gordana Belavić