Pozivaju se roditelji koji su prijavili dijete za program predškole (putem aplikacije eupisi.gorica.hr) na upise.

Upisi će se odvijati u Dječjem vrtiću Lojtrica, Smendrovićeva 9, Velika Mlaka, u srijedu 22.09.2021. O vremenu dolaska roditelji će biti obaviješteni telefonskim putem. Na inicijalni razgovor roditelj je dužan doći sa zaštitnom maskom i pridržavati se važećih epidemioloških mjera.

Roditelj na upis dolazi s djetetom i donosi sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni inicijalni upitnik za upis u program predškole (kojeg možete preuzeti na dnu ovog teksta)
  2. Potvrdu pedijatra i stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu za upis u program predškole
  3. Kopije specijalističkih nalaza ukoliko se radi o djetetu sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. nalaz logopeda, psihologa, liječnika specijalista…).

Roditelji djece kojoj je odgođen upis u prvi razred  te su pohađali program predškole u Dječjem vrtiću Lojtrica NE trebaju doći s djetetom na upis nego samo dostaviti vrtiću inicijalni upitnik, potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta te Rješenje o odgodi. Dokumentaciju mogu dostaviti bilo koji radni dan u vremenu od 12:00 do 15:00, najkasnije do 24.09.2021.

Program predškole počinje u ponedjeljak 04.10.2021. Više informacija dobit ćete na upisu.

Ukoliko još niste prijavili dijete za program predškole molimo Vas da to što prije učinite. Prijave su moguće isključivo putem aplikacije https://eupisi.gorica.hr/login

inicijalni upitnik 21_22 mala škola